برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فناوری نانو


اولین کارگاه آموزشی نانو در دو بخش تئوری و عملی در دانشکده سما تبریز برای دوره اول متوسطه سما دخترانه و پسرانه بصورت جداگانه برگزار گردید. استاد مربوطه جناب آقای دکتر بیگلری صحبت های خود را با المپیادها و جشنواره های نانو در سطح دانش آموزی آغاز نمودند و نمونه هایی از ساختار نانو که الهم گرفته از طبیعت و خلقت موجودات زنده هستند را بیان نمودند و مثالهایی در این مورد مطرح شد. در پایان دانش آموزان بصورت عملی با دستگاههای آزمایشگاه نانو آشنا شدند و استاد نانو نمونه هایی مانند پارچه و شیشه آب گریز را به دانش آموزان نشان دادند.