رشته گرافیک


نام : زهراma

نام خانوادگی : ملجائی

رشته تحصیلی : فوق لیسانس پژوهش هنر

محل اخد مدرک : دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

ایمیل : zahra_maljaei@yahoo.com

مرتبه علمی : مربی

سوابق آموزشی و اجرائی :

عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده

مدیر گروه رشته گرافیک

دروس تدریسی :

ترسیمات هندسی ، هندسه نقوش سنتی ، روش تحقیق

دریافت رزومه :  pdf