شرکت همکاران سما تبریز در راهپیمایی یوم ا... ۲۲ بهمن ۹۶